Manual i FP7 “Si të ktheni idetë tuaja në Projekte Evropiane?” (Albanian version)

Manuali “Si të ktheni idetë tuaja në Projekte Evropiane” është një udhëzues i Programit Kuadër 7 për Kërkim dhe Zhvillim (FP7). Ai është përgatitur në kuadrin e Projektit EUBalkan FABNET, një Veprim me Mbështetje të Veçantë, i financuar nga Programi Kuadër 6 (FP6).

The general objective of this handbook is to help the participation of researchers from Western Balkans Countries in agri-food research projects under the FP7. Written for agri-food researchers, this guide provides the necessary information to set up a FP7 project corresponding to researchers needs (individual trainings, capacity increase or research projects).

NB: This publication is available in all official languages of the Western Balkans. A link to the English version of this publication is provided below.
 

Citation

EU-BALKAN-FABNet (Ed.), Manual “Si të ktheni idetë tuaja në Projekte Evropiane?” Manual i FP7, n.d., n.p.

Language

English

Publication Year

2009

Source

EU-BALKAN-FABNet

Geographical focus
  • Albania
  • Western Balkans
Attachments

Entry created by Katarina Rohsmann on December 4, 2009
Modified on December 4, 2009