Menu
 

News archive - [Event Announcement] Evropska noć istraživača - BiH

News

Evropska noć istraživača je događaj koji se održava širom Evrope pod inicijativom Evropske komisije od 2005. godine kao dio FP7, a sadašnjeg Horizont 2020 programa, koji okuplja veliki broj posjetilaca i istraživača jednom godišnje, posljednjeg petka u septembru.

Cilj Noći istraživača  od 2005. godine je promocija naučnih istraživanja i karijere naučnika – istraživača, kao i podizanje svijesti kod šire javnosti o uticaju istraživanja na svakodnevni život. Promocija nauke i naučno-istraživačkog rada, u slučaju Noći istraživača podrazumijeva razne aktivnosti u večernjim časovima, a težište je na predstavljanju istraživača u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, isticanju pozitivnog uticaja istraživača na svakodnevni život, te na promovisanju karijere istraživača, posebno kod mladih.

https://nocistrazivaca.ba/o-noci-istrazivaca/sta-je-noc-istrazivaca/

Geographical focus
  • Bosnia and Herzegovina
  • Europe
Scientifc field / Thematic focus
  • Cross-thematic/Interdisciplinary

Entry created by Admin WBC-RTI.info on September 18, 2021
Modified on September 18, 2021

View Desktop version

Share your info via info@westernbalkans-infohub.eu

Contact

c/o Centre for Social Innovation (ZSI)
Linke Wienzeile 246
1150 Wien, Austria

Project Coordination:
Elke Dall
E-mail:policy-answers@westernbalkans-infohub.eu
dall@zsi.at

© 2022 POLICY ANSWERS
All rights reserved

Disclaimer